Właściciel

Bart Import Poland Bartłomiej Skąpski.
ul. Dworcowa 39
64-500 Szamotuły
NIP 787-101-02-12

tel.: +48 61 63 421 11
fax: +48 61 29 26 144
E-Mail: biuro@bartimport.pl

Właściciel:

Bartłomiej Skąpski

 

Opieka merytoryczna nad serwisem:

admin@bartimport.pl


Zakres dozwolonego użycia zawartości Serwisu

Zawarte w Serwisie informacje i materiały wizualne, można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tego Serwisu do użytku publicznego lub w celach komercyjnych bez pisemnej zgody BIP

Dane osobowe

BIP przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu www.bartimport.pl z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez BIP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97.133.883) jedynie w celu wysłania zamówionych dobrowolnie przez użytkownika serwisu prospektów, dane nie są udostępniane innym podmiotom.
BIP zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.

Użytkownik serwisu www.peri.com.pl upoważnia BIP do kierowania na adres pocztowy lub poczty elektronicznej Użytkownika zamówionych komunikatów informacyjnych, promocyjnych i ofertowych.

Osoba podająca swoje dane osobowe robi to dobrowolnie.

BIP. zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych.

Odnośniki do witryn internetowych innych firm

Odnośniki do witryn internetowych innych firm są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z jednego z tych odnośników powoduje opuszczenie niniejszej witryny. BIP nie monitoruje zawartości wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. BIP nie bierze odpowiedzialności za te witryny, za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do jednej z witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Ograniczenia odpowiedzialności

BIP, jej dostawcy i inne firmy niezależne wymienione w treści niniejszej witryny w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny.