Projekt 8.2

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami".

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta, oraz integracja na poziomie asortymentowym  przesyłanie statusów zamówień, dokumentów rozliczeniowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Bart Import - partnerzy.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-015/14-00

Zasięg: międzynarodowy (Szwecja, Rumunia, Ukraina)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

 

Opis wdrażanej technologii: http://www.comarch.pl

 

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6.1 Paszport do Eksportu

 

Etap 1: Przygotowanie Plany Rozwoju Eksportu dla Innowacyjnych produktów firmy Bart Import Poland

Data podpisania i numer umowy: 16.07.2009r., UDA-POIG.06.01.00-30-008/09-00

Wartośc netto 10000zł , kwota dofinansowania: 8000zł

 

Etap 2: "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla produktów firmy BART IMPORT POLAND"

  Data podpisania i numer umowy: 07.04.2010r., UDA-POIG.06.01.00-30-107/09-00

  Przyznano dofinansowanie w wysokości 50 % (kwota 200 000,00 PLN) wydatków kwalifikowanych, w tym 85% kwoty dofinansowania stanowi kwota ze środków EFRR (170 000,00 PLN)

 

Logo UE