Strona główna - Węzły betoniarskie -

POWER TEC WĘZEŁ BETONIARSKI MOBILNY

Sprzęt budowlany: Węzły betoniarskie - POWER TEC WĘZEŁ BETONIARSKI MOBILNY

Charakterystyka

 • ZBIORNIKI KRUSZYWA - 4 siłowniki - 4 wibratory
 • SYSTEM ZASYPOWY KRUSZYWA - taśma 650mm 26º - elektyczny motobęben. - zgarniacze taśmy - tensometry wagowe – 4szt.
 • SYSTEM MIESZANIA - mieszarka wałowa . - reduktor - silnik - pneumatyczny spust - system entralnego sterowania.
 • SYSTEM DOZOWANIA WODY - zbiornik wody - tensometry wagowe - pompa wody
 • SYSTEM DOZOWANIA CEMENTU - zbiornik wagowy cementu - tensometry wagowe - zawór motylkowy - wibrator
 • SYSTEM DOZOWANIA DODATKÓW - zbiornik - tensometr wagowy - zawór motylkowy - pompa
 • SYSTEM PNEUMATYCZNY - kompresor - zawory elektromagnetyczne (komplet)
 • SYSTEM TRANSPORTOWY - tynia oś z systemem hamulców - oświetlenie – komplet
 • KONTENER STEROWNICZY Z STYCZNIKOWNIĄ.
 • STEROWANIE AUTOMATYCZNE

Zalety

 • MOBILNOŚĆ
 • Solidność konstrukcji
 • Niezawodność
 • Prosta obsługa
 • Uniwersalność w wykonywanych zadaniach

Opis produktu

System oparty jest o, elementy wykonawcze, przetworniki wagowe oraz oprogramowanie sterujące. Proces wykonania mieszanki betonowej ma odbywać się w następujący sposób: Jednoczesne naważenie i zasyp kruszyw, cementu, wody i plastyfikatora. Dodanie wszystkich składników do mieszarki w odpowiedniej kolejności. Elektroniczna lub ręczna korekta wody w czasie mieszania zarobu. Mieszanie betonu. Czas mieszania wynikowego może ustalić operator oddzielnie dla każdej receptury. Zsyp do transportera. Długość cyklu mieszania (wydajność węzła) zależy od czasu mieszania oraz rodzaju receptury betonu. System wizualizacji i sterowania oparty jest o specjalny sterownik procesorowy, wytworzony na potrzeby sterownia betoniarnią. Oprogramowanie pracuje pod systemem operacyjnym LINUX. Nawigacja po oprogramowaniu jest prosta i intuicyjna, wszystkie opisy i komunikaty są w języku polskim. Program posiada wielopoziomowy system dostępu uniemożliwiający np. dostęp osobom nieupoważnionym do receptur. Wprowadzanie receptur następuje po zalogowaniu się na wyższy poziom dostępu. Osoba uprawniona po uzyskaniu dostępu wpisuje recepturę z klawiatury. Może również nadawać uprawnienia innym użytkownikom. Każdy operator przed rozpoczęciem pracy musi się zalogować do systemu. Umożliwia to w łatwy sposób stwierdzenie ile zarobów wykonał, czy nie było awarii, jak często wykonał zarób, itd. Oprogramowanie posiada czytelny system raportowania. Każdy zarób z datą i godziną, wartościami rzeczywistymi składników, nazwą użytkownika logowany jest do pliku, który następnie w łatwy sposób można wykorzystać w innych aplikacjach lub też wydrukować np. po zakończeniu zmiany. Dotyczy to również tzw trybu ręcznego czy awaryjnego pracy węzła. Dodatkowo dołączana jest aplikacja wytwarzająca WZ do każdego zlecenia. Układy wagowe po każdym ważeniu są automatycznie „tarowane”. System posiada funkcję dokładnego doważania składników. Dostosowuje się ją po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, bez znaczenia na sposób podawania składnika np. Klapa komory, taśmociąg, podajnik ślimakowy, wentylator. Istnieje możliwość zmiany wielu parametrów związanych z pracą węzła. np. czasu pracy taśmociągu, wibracji, otwierania, zamykania spustów itp. Dzięki temu można podnieść wydajność węzła. Po zakończeniu robót, wykonawca systemu przeprowadzi szkolenie pracowników Inwestora i przekaże instrukcję eksploatacji systemu obsługi węzła.

Zastosowanie

 • Możliwość wykonywania przeróżnych mieszanek betonowych

Skontaktuj się z nami: +48 61 63 42 167